2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

Derneğimizin 2017 Yılı olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere, 23.06.2018 Cumartesi günü saat 11.00’da Tepe Prime İş Merkezi C Blok 1.Kat No:34 Çankaya / Ankara adresinde, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak için toplanılacaktır.

 

 

Gündem

  1. Açış, Yoklama, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,
  2. Divan Heyeti’nin seçilmesi ve Divan’a Divan Tutanak’larının imzalama yetkisinin verilmesi,
  3. Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının okunması,
  4. 2017 Yılı Gelir Gider hesaplarının (İşletme Defteri Hülasası) okunması,
  5. Yönetim ve Denetleme Kurullarının ayrı ayrı ibrası,
  6. Tahmini bütçenin okunması ve onaylanması,
  7. Yeni Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
  8. Dilek ve temenniler, Kapanış.