2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

Derneğimizin 2018 Yılı olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere, 08.06.2019 Cumartesi günü saat 16.00’da Tepe Prime İş Merkezi C Blok 1.Kat No:34 Çankaya / Ankara adresinde, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere toplanılacaktır.

ilk toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamazsa veya ertelenmesi halinde ikinci toplantının 15/06/2019 tarihinde aynı yer, saat ve gündemle toplanılacaktır.

 

Saygılarımızla;

Ankara Sanayici ve İş Adamları Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı

Eda ERSOY TOMBAKOĞLU

 

 

Gündem

  1. Açış, Yoklama, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,
  2. Divan Heyeti’nin seçilmesi ve Divan’a Divan Tutanak’larının imzalama yetkisinin verilmesi,
  3. Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının okunması,
  4. 2018 Yılı Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması,
  5. Yönetim ve Denetleme Kurullarının ayrı ayrı ibrası,
  6. Tahmini bütçenin okunması ve onaylanması,
  7. Yeni Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
  8. Dilek ve temenniler, Kapanış.