2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

Derneğimizin 2016 Yılı olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere, 06.05.2017 Cumartesi günü saat 13.00’da 8. Cadde 2074 Sokak No:3 Ümitköy – Çankaya /ANKARA adresinde, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak için toplanılacaktır.

 

Gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. toplantı aynı gündemle 13.05.2017 Cumartesi günü saat 13.00’da aynı adreste çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

 

Gündem

  1. Açış, Yoklama, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,
  2. Divan Heyeti’nin seçilmesi ve Divan’a Divan Tutanak’larının imzalama yetkisinin verilmesi,
  3. Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının okunması,
  4. 2016 Yılı Gelir Gider hesaplarının (İşletme Defteri Hülasası) okunması,
  5. Yönetim ve Denetleme Kurullarının ayrı ayrı ibrası,
  6. Tahmini bütçenin okunması ve onaylanması,
  7. Tüzük değişikliği konusunun görüşülüp karara bağlanması,
  8. Yeni Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
  9. Dilek ve temenniler, Kapanış.