2019-2020 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

Derneğimizin 2019-2020 Yılları olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere, 23.06.2021 günü saat 17.00’da Tepe Prime İş Merkezi C Blok 1.Kat No:34 Çankaya / Ankara adresinde, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere toplanılacaktır.

ilk toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamazsa veya ertelenmesi halinde ikinci toplantının 30/06/2021 tarihinde aynı yer, saat ve gündemle toplanılacaktır.

 

Saygılarımızla;

Ankara Sanayici ve İş Adamları Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı

Eda ERSOY TOMBAKOĞLU

 

 

Gündem

  1. Açış, Yoklama, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,
  2. Divan Heyeti’nin seçilmesi ve Divan’a Divan Tutanak’larının imzalama yetkisinin verilmesi,
  3. Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının okunması,
  4. 2019-2020 Yılları Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması,
  5. Yönetim ve Denetleme Kurullarının ayrı ayrı ibrası,
  6. Tahmini bütçenin okunması ve onaylanması,
  7. Yeni Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

Dilek ve temenniler, Kapanış.