3.Uluslararası ASİAD Zirvesi

Ankara Sanayici ve İş Adamları Derneği (ASİAD), ülkemizin sürdürülebilir bir kalkınma modeli içinde ekonomisini büyütmesi için görüş ve öneriler geliştirmekte, düzenlediği etkinliklerle toplumun görüşlerini değerlendirmekte ve sonuç raporunu ilgili kurumlarla paylaşmaktadır.

ASİAD tarafından düzenlenen 1. Uluslararası ASİAD Zirvesi “İdeal Kentler” temasıyla, 2. Uluslararası ASİAD Zirvesi “Kadın” temasıyla gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede, 11 Ekim 2017 tarihlerinde Ankara’da yapılan 3.Uluslararası ASİAD Zirvesi’nin ana teması “Dijital Dönüşüm” olarak belirlenmiştir.

İnsanların yanı sıra nesnelerin de interneti kullanıyor olması hayatımızın her alanını ve beraberinde de bütün toplumu değiştirmektedir. Sanayi de bu değişimden payını almakta ve üretim unsurlarının tamamı veri üretmekte, bu verilerin analizleri ile de üretim süreçleri iyileştirilebilmektedir. Dijital Dönüşüm olarak adlandırılan bu durum sanayi şirketlerinin internetten ve sağladığı olanaklardan olabildiğince yararlanması anlamına da gelmektedir. Dijital Dönüşüm maliyetlerin azalması ve verimlilik artışının ötesinde, yüksek katma değer yaratılması ve nitelikli insan gücü istihdamında önemli artışlar olacağı aşikârdır.

G20 ülkeleri arasında yer alan ülkemizin bu ligde kalabilmesi ve üst sıralara çıkabilmesi için rekabet gücü yüksek olan bir ekonomiye sahip olması gerekmektedir. Dijital Dönüşümün verimlilik, büyüme, yatırım ve istihdam alanlarında çok ciddi gelişme kaydedilmesi beklenmektedir.

Gerçekleştirdiğimiz zirvede, Dijital Dönüşümün önemi, başarı hikayeleri ve yol gösterici yaklaşımlar ele alınacak sanayicilerimizin rekabet gücünün arttırılması sağlanmıştır. Öte yandan zirve de ülke uygulamaları da incelenecek, düzenlemeler, teşvikler gibi konular ele alınarak kamu otoritelerden beklentileri ortaya konmuştur.