Ankara Sanayicileri ve İşadamları Derneği 2016 Yılı Olağan Ggenel Kurul İlanı

Derneğimizin 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18/06/2016 Cumartesi Günü saat 14.00 de Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Next Level A Blok Kat:11 No:54 Çankaya ANKARA adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere yapılacaktır.

Gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı aynı gündemle 25/06/2016 Cumartesi günü saat 14.00 de aynı adreste çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

1- Açılış, Yoklama, Saygı duruşu ve İstiklal Marşınım Okunması,
2- Divan Heyetinin seçilmesi ve divana, Divan tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi,
3- Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının okunması,
4- 2015 Yılı Hesaplarının Okunması
5- Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası,
6- Tahmini bütçenin okunması ve onaylanması,
7- Tüzük değişikliği konusunun görüşülüp karara bağlanması,
8- Dilek ve Temenniler, Kapanış