Hakkımızda

MİSYONUMUZ

Ankara Sanayici ve İş adamları Derneği (ASİAD1989), tüm yurtta sanayici ve iş adamlarının birlikteliğini teşkil etmek, öncelikle ulusal platformda, uzun vadede uluslararası platformda temsil ve iletişim kabiliyetlerini arttırmak maksadıyla 1989 yılında kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür. ASİAD, sahip olduğu etkin temsil gücü ile ülke sorunlarına çözüm üretmek, gündem hakkında kamuoyunu bilgilendirmek, sürdürülebilir kalkınma adına yönetim kademesindeki karar vericilerin stratejilerini etkileyebilmek adına görüş ve önerilerini kamuoyu ile paylaşır.

VİZYONUMUZ

ASİAD, Ankara’da faaliyet gösteren işadamları tarafından ilk sırada tercih edilen, bölgesel ve ulusal anlamda temsil yeteneği kabul edilmiş, sahip olduğu işbirliği ve iletişim ağı sayesinde düşünce ve hareket birliği oluşturmuş, sanayi gündemine yön vermede söz sahibi bir kuruluş olmayı hedefler.

Çalışmalarını bu hedefler doğrultusunda şekillendiren derneğimiz; sürdürülebilir kalkınma adına ulusal ve uluslararası ekonomik politikaların oluşturulması konusunda serbest piyasa ve liberal ekonomi modellerini destekler.

TARİHÇE

1989 yılı Mart ayında bir araya gelen 30 sanayici iş adamı, Ankara Sanayici ve İş Adamları Derneği’ni kurma kararı ile Ankara’da çalışmalara başlamıştır. Örgütlenmesini tamamlayan ve üye sayısını 300’ün üzerine çıkaran ASİAD, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte bütün Türkiye’yi gezerek 30’un üzerinde ilde sonu SİAD ile biten derneklerin kurulmasına bizzat öncülük etmiştir.

2015 yılında yapılan genel kurul ile ASİAD ‘En Genç ve İlk Kadın Başkanı’ ünvanına sahip, Eda ERSOY TOMBAKOĞLU başkanlığa seçilmiştir. Dinamik ve yenilikçi yeni yönetim kurulu ile göreve geldikten hemen sonra çalışmalarına başlayan Tombakoğlu, gönüllülük esaslı güçlü ve öncü bir sivil toplum kuruluşu olan ASİAD’ın, Ankara’da sanayi ve ticaretin gelişiminde anahtar rol oynayan üye profili ile birlikte, başta Başkent Ankara olmak üzere, ulusal ve uluslararası birçok etkinlik ve sosyal sorumluluk projelerine imza atmıştır. Hala ASİAD Başkanı olarak görevine devam etmektedir.