2019-2020 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

Derneğimizin 2019-2020 Yılları olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere, 23.06.2021 günü saat 17.00’da Tepe Prime İş Merkezi C Blok 1.Kat No:34 Çankaya / Ankara adresinde, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere toplanılacaktır.

ilk toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamazsa veya ertelenmesi halinde ikinci toplantının 30/06/2021 tarihinde aynı yer, saat ve gündemle toplanılacaktır.

 

Saygılarımızla;

Ankara Sanayici ve İş Adamları Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı

Eda ERSOY TOMBAKOĞLU

 

 

Gündem

 1. Açış, Yoklama, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,
 2. Divan Heyeti’nin seçilmesi ve Divan’a Divan Tutanak’larının imzalama yetkisinin verilmesi,
 3. Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının okunması,
 4. 2019-2020 Yılları Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması,
 5. Yönetim ve Denetleme Kurullarının ayrı ayrı ibrası,
 6. Tahmini bütçenin okunması ve onaylanması,
 7. Yeni Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

Dilek ve temenniler, Kapanış.

3.Uluslararası ASİAD Zirvesi

Ankara Sanayici ve İş Adamları Derneği (ASİAD), ülkemizin sürdürülebilir bir kalkınma modeli içinde ekonomisini büyütmesi için görüş ve öneriler geliştirmekte, düzenlediği etkinliklerle toplumun görüşlerini değerlendirmekte ve sonuç raporunu ilgili kurumlarla paylaşmaktadır.

ASİAD tarafından düzenlenen 1. Uluslararası ASİAD Zirvesi “İdeal Kentler” temasıyla, 2. Uluslararası ASİAD Zirvesi “Kadın” temasıyla gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede, 11 Ekim 2017 tarihlerinde Ankara’da yapılan 3.Uluslararası ASİAD Zirvesi’nin ana teması “Dijital Dönüşüm” olarak belirlenmiştir.

İnsanların yanı sıra nesnelerin de interneti kullanıyor olması hayatımızın her alanını ve beraberinde de bütün toplumu değiştirmektedir. Sanayi de bu değişimden payını almakta ve üretim unsurlarının tamamı veri üretmekte, bu verilerin analizleri ile de üretim süreçleri iyileştirilebilmektedir. Dijital Dönüşüm olarak adlandırılan bu durum sanayi şirketlerinin internetten ve sağladığı olanaklardan olabildiğince yararlanması anlamına da gelmektedir. Dijital Dönüşüm maliyetlerin azalması ve verimlilik artışının ötesinde, yüksek katma değer yaratılması ve nitelikli insan gücü istihdamında önemli artışlar olacağı aşikârdır.

G20 ülkeleri arasında yer alan ülkemizin bu ligde kalabilmesi ve üst sıralara çıkabilmesi için rekabet gücü yüksek olan bir ekonomiye sahip olması gerekmektedir. Dijital Dönüşümün verimlilik, büyüme, yatırım ve istihdam alanlarında çok ciddi gelişme kaydedilmesi beklenmektedir.

Gerçekleştirdiğimiz zirvede, Dijital Dönüşümün önemi, başarı hikayeleri ve yol gösterici yaklaşımlar ele alınacak sanayicilerimizin rekabet gücünün arttırılması sağlanmıştır. Öte yandan zirve de ülke uygulamaları da incelenecek, düzenlemeler, teşvikler gibi konular ele alınarak kamu otoritelerden beklentileri ortaya konmuştur.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet ARSLAN Ziyareti

ASİAD Heyeti, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet ARSLAN’ ı makamında ziyaret etti. 11 – 12 Ekim 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 3.ASİAD ZİRVESİ “Dijital Dönüşüm” hakkında bilgi veren heyet, Bakan Arslan’ dan gerçekleştirilecek olan zirveye somut destek sözü aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Orhan ERDEM Ziyareti

ASİAD Heyeti Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan ERDEM’ i makamında ziyaret etti. 11 – 12 Ekim 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 3.ASİAD Zirvesi “Dijital Dönüşüm” hakkında bilgi verdi. Yapılan görüşmede Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri GÜLAY, ASİAD Heyetine Sektör-İşbirliği konusunda yapılan çalışmaları aktardı. Bakan Yardımcımız ve Genel Müdürümüz ile yaptığımız toplantı neticesinde Bakanlık olarak yapılacak olan 3.ASİAD Zirvesi’ ne paydaş olarak somut desteklerini sunacaklarını ilettiler.

Orhan Erdem Ziyareti

 

1

2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

Derneğimizin 2016 Yılı olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere, 06.05.2017 Cumartesi günü saat 13.00’da 8. Cadde 2074 Sokak No:3 Ümitköy – Çankaya /ANKARA adresinde, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak için toplanılacaktır.

 

Gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. toplantı aynı gündemle 13.05.2017 Cumartesi günü saat 13.00’da aynı adreste çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

 

Gündem

 1. Açış, Yoklama, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,
 2. Divan Heyeti’nin seçilmesi ve Divan’a Divan Tutanak’larının imzalama yetkisinin verilmesi,
 3. Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının okunması,
 4. 2016 Yılı Gelir Gider hesaplarının (İşletme Defteri Hülasası) okunması,
 5. Yönetim ve Denetleme Kurullarının ayrı ayrı ibrası,
 6. Tahmini bütçenin okunması ve onaylanması,
 7. Tüzük değişikliği konusunun görüşülüp karara bağlanması,
 8. Yeni Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
 9. Dilek ve temenniler, Kapanış.

ASİAD’IN “KADIN ZİRVESİ”NE YOĞUN İLGİ

Toplumda öncü, alanında başarılı çok sayıda ismin konuşmacı olarak yer aldığı “Uluslararası ASİAD Kadın Zirvesi”, kadınlardan yoğun ilgi gördü. Zirvede, kadınların toplumdaki yeri ve sorunları ile çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Ankara Sanayici ve İş Adamları Derneği (ASİAD) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ve yoğun katılımla gerçekleşen Uluslararası Kadın Zirvesi’nde, kadınların; istihdamda ve girişimci olarak iş hayatında, eğitim alanında daha fazla rol alması, ekonomik ve sosyal alandaki yerinin güçlendirilmesi talepleri dile getirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Konferans salonunda gerçekleştirilen ve 35 civarında yerli ve yabancı konuşmacının yer aldığı Zirve’ye izleyici olarak yoğun bir katılım gerçekleşti. Katılımcıların yüzde 80 dolayındaki bölümünü kadınların oluşturduğu dikkati çekti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde düzenlenen etkinlikte girişimcilik, çalışma hayatında kadın, sivil toplum kuruluşlarında kadının rolü, kadın ve eğitim, hukuk, sağlık, sanat ve spor alanlarında kadının yeri konularında paneller gerçekleştirildi.

 “Kadınlar iş dünyasında daha çok yer almalı”…

ASİAD Başkanı Eda Ersoy Tombakoğlu konuşmasında, ASİAD olarak ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ederken, kadın konusunu her zaman küresel ölçekte dikkate aldıklarını belirtti ve bu kapsamda, geçen yılki “Women20” zirvesinde dünya liderlerine, “Kadınları iş dünyasında daha fazla görmek istiyoruz” mesajı verdiklerini hatırlatarak, şöyle konuştu:

“En az yüzde 20 kadın istihdamı sağlayın! Kadınını iş gücünde kullanmayan ülkeler geri kalmaya mahkumdur. Türkiye, artan nüfusu, eğitimli kadın nüfusu ve iş imkanları ile gelişen ülkeler arasında yerini almaktadır. Türk kadınlarının gerek eğitimci, gerek bilim insanı, gerek yönetici, gerekse de anne olarak bugün sağladıkları başarıların temel nedeni başarma hırsıdır. Dinimizde kadın ve erkek bir bütünün yarısı olmuştur. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk de ‘Bu millet esas terbiyesini annesinden almaktadır’ der. 15 Temmuz’da da kadınlarımızın rolü çok büyük olmuştur. Bunun da kaynağı; Türk kadınlarının demokrasiye olan inancı ve taşıdıkları o kocaman yürektir.

ASİAD Kurucu Başkanı, TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak, düzenlediği Kadın Zirvesi’nden dolayı Dernek yöneticilerini kutlayarak, ASİAD’ın artık sosyal sorumluluğu ilke edinmiş takdir edilir sivil toplum kuruluşlarından birisi haline geldiğini vurguladı.

“Kadınlar asla ikinci planda olmayacak”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu, Türk toplumunda kadının hep söz sahibi olageldiğini vurgulayarak, “Cennet anaların ayakları altındadır diyen bir peygamberin takipçileri olarak kadına verilen değerin çok yüksek olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü bizim inancımızda gelenek ve göreneklerimizde kadına verilen değer bunların da ötesinde. Kadınlar eski Türk devletlerinde olduğu gibi hala söz sahibi” dedi. Kadınların asla ikinci planda olmadıklarını ve olmayacaklarını söyleyen Türkmenoğlu, erkeklerle bir mücadele içinde olmadıklarını, sadece kadının insan haklarını çok daha aktif hale getirmek için çalıştıklarını söyledi. Türkmenoğlu, “Hayatı hep birlikte götürüyoruz. Hangi makam ve mevkide olursak olalım yaşam hiçbirimiz için kolay değil. Bunu el birliği, gönül birliği ile aşıp kadın erkek hep beraber olacağız” dedi. 15 Temmuz’a değinen Türkmenoğlu, “Bundan sonra millet olarak hangi görüşten olursak olalım el birliği ile geleceğe yürümemiz gerekiyor. Tıpkı 15 Temmuz’da gece sokağa çıkan her görüşten vatandaşımız gibi. Kadın, erkek, yaşlı, çocuk ben farklıyım demeden o gece vatanımızı korumak için yürüdüğümüz gibi. Aynı şeyi kadınlarımız için de sürdürmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Bakanlık’tan kadın hakları için yoğun mesai

Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadın Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu, tüm uluslararası belgelerde fırsat eşitliği çerçevesinde “cinsiyet ayrımcılığı kabul edilemez” ilkesini hatırlatarak, “Kadının gücü, toplum yapısında oldukça belirleyicidir. Kadınların varlığını Bakanlık olarak her düzeyde desteklemeye devam ediyoruz. Kadınlara yönelik sağlık, istihdam ve kadına yönelik şiddetle mücadele alanlarında daha özgün çalışmaları hayata geçirmeye kesintisiz devam ediyoruz” dedi.

Gelir Vergisi Kanunundaki değişiklikle hane içinde kadınların ürettiği eserlerin satılması sonucu kadınların elde ettiği gelirlerin vergiden muaf tutulduğunu hatırlatan Ustaoğlu, şöyle konuştu:

“İşe alınan kadınlar ile SSK priminin 5 yıl işsizlik fonunda karşılanması sağlandı. Ülkemizde kadın istihdamı projeleri konusunda istihdam konusunda ciddi artışlar olmuştur.. 2023 yılında kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 41’e çıkarılması hedefleniyor. Kadının ekonomik ve sosyal girişimi desteklenmektedir. Bu bağlamda kadın girişimciliğini desteklemek Bakanlığımız için çok önemlidir. Tüm bunlar olurken kadının ailede öneminin de farkında olarak iş ve aile yaşamını uyumlu hale getirmek için yasal düzenlemeler hayata geçirildi. Doğum izinleri, memur ve işçiler için yarı zamanlı, kısmi zamanlı çalışma, emzirme izni ve benzeri diğer uygulamalar başlatıldı. Torununa bakan babaanne konusunda da yeni bir projemiz var. Kadının ekonomik ve sosyal yönden yükseltilmesi konusunda, kadınların finansa ulaşmaları konusunda yaptığımız çalışmalar odaklandığımızı ifade etmek isterim. Kadına yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Kadınlar olarak hedefimiz eko ve sosyal olarak çıtayı hep yüksek tutarak ilerleme olmalıdır. biz kadınlar güçlendikçe daha güçlü bir toplum ve devlet olacağımız kesindir.”

Kadın girişimciliği artıyor

Başbakan Başdanışmanı Zeynep Karahan Uslu, kadın girişimciliğinin ve kadınların çalışma hayatına katılımının AK Parti döneminde giderek arttığına işaret ederek, “Şahsen kadınların sosyal alanda ve iş hayatında daha fazla yer almasına yönelik yapılan düzenlemelerin içinde yer almaktan dolayı çok mutluyum” dedi. Kadına yönelik şiddetle mücadelede de büyük bir mesafe alındığını söyleyen Uslu, “Eğitim göstergeleri ileriye doğru gidiyor. Başörtülü ve başörtüsüz olarak toplum artık ikiye bölünmüyor. Tüm kadınların haklarının teslim edildiği bir Türkiye’yiz. Kadınları ötekileştirme değil eşitlik, adalet ve kendilerini gerçekleştirmelerine imkan vermedeki uzun yolda yürüyoruz. Tek kanatlı kuşlar uçamaz ise kadınların yeterince sosyal hayata katılmadığı bir toplumda kalkınamaz” diye konuştu. Uslu, “Bizim amacımız kadının erkekle mücadelesi değil, toplumca rahat yaşanmasını, kadını toplumda ekonomik ve sosyal olarak daha fazla güçlendirmek istiyoruz” ifadesini kullandı.

“15 Temmuz’da kadınlar gövdelerini siper etti”

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorunlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, kadınların dünya genelinde sosyo ekonomik, kültürel ve toplumsal nitelikte ortak sorunları bulunduğunu belirterek, “Bunları hep beraber yaşıyor ve takip ediyoruz. 28 Şubat’ı yeni andık. O süreçte kadınların ayrıştırıldığı dönemleri hep birlikte yaşadık. Onların hepsinden utanç duyuyoruz. Ülkemize yakışmayan, tek tipleştirme yerine çoğulculuğu hep tercih ettik” dedi. 15 Temmuz’da kadınların gövdelerini siper ettikleri gibi evlatlarını da meydanlara gönderdiklerine tanıklık ettiklerini söyleyen Karaaslan, “Anne olarak iş hayatıma da eğitim hayatıma da hep devam ettim. Anne olmak bunların hiçbirinden vazgeçmek demek değildir. Bunlardan vazgeçmek zorunda değiliz. Hükümetimizin programı da bu yöndedir”  diye konuştu.

“Kadınlar eğitimde daha fazla yer almalı”

CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, Atatürk’ün “Bir millet kadın ve erkek iki cinsten oluşur. Toplumsal, ilerleme için önce kadının ilerlemesi gerekiyor” sözlerine atıfta bulundu. Türkiye’deki 7 milyon kadın işçinin çoğunluğunun tarım işçisi, yine büyük bir kısmının da evlerde çalışan ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan kadınlar olduğunu belirten Karabıyık, “Biz çalışan kadınlar daha fazla artmasını gönülden arzu ediyoruz. Ülkemizde iş hayatında ve istihdamda henüz yüzde 33’lerde olması bizi üzüyor. Bunu artırmak birlikte yapacağımız çalışmalarla olacak bir şey. Bunun ilk aşaması eğitim. Kadınların eğitimde daha çok yer alması gerekmektedir” dedi. 2 milyon kız çocuğunun ilk okula gitmediğini, okuma yaza bilmeyen 5 kişiden 4’ünün kadın olduğunu, kadın cinayetlerinin son 10 yılda 5.400’e ulaştığını anlatan Karabıyık, “Kadınların her alanda ilerlemesi için yapılan teşvikler aşikar. Bunlar her geçen gün artıyor farkındayız. Ama bunlar kadını daha fazla eve mi bağlıyor yoksa daha mı çok iş hayatına çekiyor yeniden tartışmakta fayda var diye düşünüyorum” diye konuştu.

Kadınlar Sanayi 4.0’ın parçası olmak istiyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel, Türk kadınını çalışma hayatına girişinin her geçen yıl daha da arttığını, belirterek şöyle konuştu:

“8 Mart 1857’de ABD’de bir katliam oldu, bir fabrikada binlerce kadın öldü. Biz de bunu 8 Mart Dünya Kadınlar günü olarak kutluyoruz. O dönemden bu yana kadınlar eşit işe eşit ücret diyorlardı. 1. Sanayi devrimi ile kadınlar eşit haklar istediler. Zamanla oy kullanmak, seçme hakkımı kullanmak istiyorum diye kadın hak dalgası gelişti. 3. Sanayi devriminde bilgi teknolojilerini konuşulduğu otomasyonun kısmen gerçekleştiği kadınlar sadece seçmek değil seçilmek ile de var olmak istemişlerdir. Şimdi Sanayi 4.0 hayatımızda. Biz kadınlar artık başka bir şey istiyor ve söylüyoruz. Artık 4. sanayi devriminde yönetimin parçası olmak istiyoruz. Biz hazırız.”

Zirve kapsamında; konuşmalardan sonra, girişimcilik, çalışma hayatında kadın, sivil toplum kuruluşlarında kadının rolü, kadın ve eğitim, hukuk, sağlık, sanat ve spor alanlarında kadının yeri gibi konularda paneller gerçekleştirildi. Folklor gösterisinin ardından düzenlenen ödül töreninde, kadın kimliği ile toplumsal alanda öncü rol üstlenmiş, başarı öyküleri ile toplumda öne çıkan, kendi alanında önemli başarılara imza atmış çok sayıda isme plaket verildi. Zirve sonrasında hazırlanacak sonuç bildirisi, uluslararası boyutta yayınlanarak paylaşılacak. IMG_8338 IMG_8412 IMG_8299 IMG_8293 IMG_8179 IMG_8160

ASİAD’DAN ULUSLARARASI KADIN ZİRVESİ…

Ankara’da  2 Mart’ta gerçekleşecek “Uluslararası ASİAD Kadın Zirvesi’ne, toplumda öncü rol üstlenmiş, alanında önemli başarılara imza atmış çok sayıda isim konuşmacı olarak katılıyor.

Ankara Sanayici ve İş Adamları Derneği (ASİAD) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Kadın Zirvesi, 2 Mart Perşembe günü gerçekleşecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Konferans salonunda yapılacak zirveye, 35 civarında yerli ve yabancı konuşmacı katılıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde düzenlenen etkinlikte girişimcilik, çalışma hayatında kadın, sivil toplum kuruluşlarında kadının rolü, kadın ve eğitim, hukuk, sağlık, sanat ve spor alanlarında kadının yeri konularında paneller gerçekleştirilecek.

Zirve hakkında bilgi veren ASİAD Başkanı Eda Ersoy Tombakoğlu, toplumsal kalkınmanın sağlanabilmesi için kadının iş gücüne katılarak etkin ve üretici olmasının önemine işaret ederek şunları söyledi:

“Kadının toplumun her alanında özellikle eğitim, istihdam ve girişimcilik alanlarında güçlendirilmesini çok önemli buluyoruz. Toplumda örnek, rol model olan isimleri konuşmacı olarak misafir edeceğimiz zirvede kadınlara yeni perspektifler sunmak, daha etkin ve daha aktif olabilmeleri adına onlara yeni ufuklar açmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda dünyanın farklı bölgelerinden gelen kadınlarla da bir arada olmak, konuya evrensel bir bakış açısıyla yaklaşmak istiyoruz. Bu zirve ile sıkıntı ve problemlere odaklanmaktan ziyade, ülkemiz için başararak, üreterek, çalışarak ve hepsinden önemlisi de motivasyonumuzu yüksek tutarak gelece hazırlanmak; ülkemize değer katmış çalışmaları kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. ”

Önemli isimler bir araya geliyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Avukat Ayşe Türkmenoğlu, Başbakan Baş Danışmanı Zeynep Karahan Uslu tarafından yapılacak açış konuşmalarının ardından, panellere geçilecek. Konuşmacılar arasında siyasetçiler, akademisyenler, Sivil Toplum Kuruluşu yöneticileri, doktorlar, hukukçular, dünyaca ünlü sanatçı ve sporcular bulunuyor. Özellikle başarı öyküleri ile toplumda öne çıkan kadınların konuşmacı olarak yer alacağı zirvenin katılımcıları içinde, toplumsal alanda öncü rol üstlenmiş, kendi alanında önemli başarılara imza atmış çok sayıda isim yer alıyor. Zirve sonrasında hazırlanacak sonuç bildirisi, uluslararası boyutta yayınlanarak paylaşılacak.236 111

ASİAD, Projelerini Bakanlara Sunmaya Devam Ediyor.

Çalışmaları kapsamında daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’yü ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’yı ziyaret eden Ankara Sanayici ve İş Adamları Derneği(ASİAD) şimdi de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nu ziyaret etti.

Ankara Sanayici ve İş Adamları Derneği (ASİAD) Başkanı Eda Ersoy Tombakoğlu ve dernek üyelerinden oluşan beraberindeki heyet Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nu ziyaret etti.

Daha önce Faruk Özlü ve Fatma Betül Sayan Kaya’yı ziyaret ederek projelerini ve 2017 yılı ajandasındaki faaliyetlerinden bahseden ASİAD üyeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’na da bakanlık projelerinde destek olmak istediklerini belirterek fikir alış verişinde bulundular.

“Kadın istihdamı çalışmaları çok önemli”

ASİAD olarak bakanlık faaliyetlerini yakından takip ettiklerini, hem projelerde hem de istihdam sürecinde desteğe hazır olduklarını  vurgulayan Yönetim Kurulu Başkanı Eda Ersoy Tombakoğlu şunları söyledi:

“İstihdam seferberliği kapsamında verebileceğimiz her türlü desteği ASİAD olarak vermeye hazırız. Sadece ATO’ya kayıtlı firmaların her biri sadece bir kişi istihdam etse 125 bin kişi iş sahibi olmuş olur. Genç nüfusumuz her yıl artıyor. Her yıl 1 milyon 300 bin yeni nüfus ekleniyor. ASİAD üyeleri olarak sorumluluklarımızın farkındayız. Türkiye’de yeni teşvik ve yatırımlar yapılıyor. Özellikle kadın istihdamı konusundaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Biz de bu kapsamda 1-2 Mart’ta Uluslararası Kadın Zirvesi’ni düzenliyoruz. Kadın istihdamı konusu bu zirvede önemli bir yer arz ediyor. Bunun küresel bir çalışma olması gerektiğini düşündük. Bunu biliyor ve ona göre çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda bakanlığımızın çalışmalarına da destek vermeye hazırız.”

“Gençlerimizi ve kadınlarımızı harekete geçirmeliyiz…”

ASİAD’ın ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getiren Bakan Müzeeinoğlu, gençlerin ve kadınların daha özgüvenli, cesaretli ve girişken olmaları gerektiğini ifade etti. Bakan Müezzinoğlu şunları söyledi:

“Ülke olarak çok aktif hale getiremediğimiz 2 tane kaynağımız var. Biri gençlerimiz biri de kadınlarımız. Bu iki unsuru hareket ettirsek çok şey başarırız. Yaklaşık 6 milyonun üzerinde genci olan Türkiye’nin potansiyeli gelişmiş ülkelerin çoğunda yok. Genci özgüvenli ve girişimci yetiştirmiyoruz. Gençlerin devlete girme hevesinden başka girişimci düşünceleri artırmalıyız. Özgüven ve cesaretli gençler olsa çok farklılık üretilebilir. Gençlerle ilgili olacak tüm projelere destek veririz. Bu gençlerin yüzde 10 özgüveni artırsak çok farklı dinamikler ortaya çıkar. Kadınlarımız da maalesef sosyo kültürel açıdan birçok konuda arka planda kalmış. Negatiften pozitife çevirmeye çalışıyoruz biz kadın çalışmalarını. İstihdam konusu bunların en önemlisi. Bunlar üzerinde yoğun çalışmak gerekiyor. Derneklere bu kapsamda desteklerimizi veriyoruz. ASİAD’ın bu konudaki çalışmalarına da teşekkür ediyorum. “

IMG_7628 IMG_7622 IMG_7627 IMG_7633